Tvätta matta: Rengöra matta med ångtvätt

tvättar matta med ångtvatt

Professionella mattrengöringsfirmor har en metod som heter ”hetvatten extraktion”, eller som det mer allmänt kallas, ”ångtvätt”.

Rengör din matta med vattenånga

Även om ånga produceras så är den helt enkelt en biprodukt av allt varmt vatten som strålar under högttryck. Den verkliga kraften bakom ångrengöring är det uppvärmda rengöringsmedlet som går igenom mattan’s fibrer och avlägsnar smuts som sedan sugs upp av ett kraftigt vakuum.

Rengöringsprocessen

Det hela börjar vid maskinen där rengöringsmedlet blir uppvärmd till ungefär 90 grader. Rengöringslösningen tvingas ut i små strålar som därefter trängs in i mattfibrerna. Detta avlägsnar smutsen och rengör på djupet. När ett område anses vara rent så torkar man det och ser till att få bort all rengöringsmedel som eventuellt sitter kvar.

Innan en tekniker börjar ångtvätta dina mattor så kommer de att använda en lösning som hjälper att bryta ner fett och smuts.

Är ångtvätt säkert?

Vissa människor är tveksamma att ångtvätta deras mattor då de tror att det kanske kommer att tillföra vattenskador. Tekniskt sätt så skulle man visst kunna skada mattan genom att hälla vatten över den, men professionell utrustning funkar på så sätt att den spolar fibrerna samtidigt som den extraherar lösningen. Rengöringslösningen tränger aldrig djupare än basen av fibrerna och når därför inte mattans underlag. Ångtvätt rekommenderas av de flesta mattillverkare och vissa till och med kräver den sortens rengöring för att bibehålla garantin.

Hem- kontra professionell rengöring av matta

Der är stor skillnad mellan professionella maskiner och sådana som man själv använder. En professionell maskin som är monterad på en lastbil kan spola stora mängder rengöringslösning genom mattans fibrer och grundligt extrahera både smuts och vatten. De lämnar väldigt lite fukt efter sig. De flesta bärbara ångtvättare kommer endast att spraya på varmt, dock ej het, rengöringslösning och har dessutom väldig svag sugkraft som resulterar i långa torktider.

Kom ihåg att dessa bärbara ångtvättare är tunga och kräver ständig tömning av smutsigt vatten samt påfyllning av rengöringsmedel. Det kan ta mer än en hel dag att ångtvätta alla mattor i ett stort hem.

Det finns även andra metoder som används av professionella städfirmor i Kalmar, såsom en metod som kallas torr-kemtvätt.  De flesta mattillverkare rekommenderar dock ångtvätt som det mest effektiva sättet att rengöra dina mattor.